Frågor till olika verksamheter

Har mailat ut dessa frågor till diverse kulturverksamheter. Tror inte jag får något uttömmande svar på detta:

Hej!

Just nu håller jag på att undersöka konstens mening. Min bakgrund är att jag befunnit mig i en miljö där kultur och konst inte alltid ses som något självklart bärande för människan och samhällsutvecklingen. För mig är kultur något självklart, men jag vill undersöka varför kultur är viktigt för människor idag och hur dess betydelse motiveras.

Jag skulle verkligen uppskatta om ni kunde ta er tid att besvara några frågor:

1. I beskrivningar varför kultur är viktigt så motiveras det ofta att det är viktigt för samhällsutvecklingen, demokratin och utveckling av människan. Tänk dig att du pratar med någon som inte ser detta som självklart, hur motiverar ni från ”grunden” varför kultur är viktigt för samhället?

2. Jag tänker att vi någon gång i historien resonerat oss fram till att konst och kultur är viktigt. Finns det några särskilda författare, böcker eller konstfilosofer eller teoretiker som man kan fördjupa sig i för att förstå hur ni kommit fram till varför kultur och konst är viktigt för samhället och människan.

3. Ibland riktas kulturverksamhet till utsatta grupper i samhället, för att ge dem meningsskapande aktiviteter, sociala sammanhang, samtal kring kultur och konst mm. Finns det något i kulturaktiviteter som ger större mening för människan än andra aktiviteter som exempelvis biljard, trädgårdsarbete och tipspromenader?

4. Jag har själv fördjupat mig i två författare, den ena heter Joseph Beuys som menar konsten och kulturen kan bidra till en ekonomisk utveckling, medan Herbert Read ser konsten mer som ett komplement till den rationella och den ekonomiska utvecklingen. Ligger det något i det som författarna säger och på vilket sätt syns det i er verksamhet?

5. Varför är det viktigt att barn skapar?

6. Om vi gör ett tankeexperiment där vi tar bort all kultur, eller åtminstone nästan all kultur. Vad skulle människan och samhället/kommunen gå miste om och vad kan det tänkas få för konsekvenser?

Det är svårt att få tag i folk och ställa frågor muntligt. Men om jag hade haft möjligheten hade jag gärna bett dom kommentera Herbert Reads beskrivning om vad som händer ifall vi tar bort skapandet:

Om vi inte har några förutfattade meningar om vad konsten bör vara – om vi inser att konsten är lika skiftande som den mänskliga naturen – då kan säkerligen varje människa behålla ett sätt att uttrycka sig estetiskt över 11 års ålder, och tvärs igenom och på andra sidan om puberteten – under den förutsättningen nämligen att vi är beredda att i viss utsträckning uppoffra denna ensidiga inriktning på att inlära logiskt tänkande som kännetecknar vårt nuvarande uppfostringssystem. Barnets konst deklinerar efter 11-årsåldern, därför att den utsätts för angrepp från alla håll – den trängs inte bara ut från skolschemat utan också från barnets sinne av de logiska övningar vi kallar aritmetik och geometri, fysik och kemi, historia och geografi, ja, t. o. m. litteraturundervisningen sådan den nu bedrives.

Det pris vi betalar för denna förvrängning av det unga sinnet uppgår till detta: en civilisation av anskrämliga ting och vanskapliga människor, sjuka sinnen och olyckliga hem, av söndrade samhällen och en värld, gripen av ett destruktivt vanvett. Vi ger näring åt dessa upplösningsprocesser med vår kunskap och vår vetenskap, med våra uppfinningar och våra upptäckter, och vårt uppfostringssystem försöker hålla jämna steg med denna marsch mot ragnarök; men de skapande som skulle kunna läka sinnena och göra vår omgivning skön, förena människan med naturen och nation med nation – dem förkastar vi som onyttiga, betydelselösa och fåfänga.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *